Opis i tehničke karakteristike

Sušare su tipa troprolaznog cilindra, pogonjenog motorreduktorom sa varijabilnom brzinom obrtanja, promenljivom brzinom doziranja sirovogmaterijala i odvođenjem suvog materijala, opremljene ciklonskim odvajačem pare od suvog materijala, sa ili bez izvora
toplote, sa ručnim ili automatskim upravljanjem ulaznim i izlaznim paremetrima toplote i željene vlažnosti, kapaciteta od 200 kg/sat do 2000 kg/saz.

Sušare se projektuju na osnovu ulazne vlažnosti od 40%, izlazna vlaga je od 12 do 17%, za različite uslove ulaznog materijala i atmosferskih uslova kapacitet se može znatno promeniti ili nadoknaditi promenom bitnih faktora procesa sušenja.

sušare za piljevinu i sečku proizvodnja mašina colorxpress valjevo
sušare za piljevinu i sečku proizvodnja mašina colorxpress valjevo
sušare za piljevinu i sečku proizvodnja mašina colorxpress valjevo
sušare za piljevinu i sečku proizvodnja mašina colorxpress valjevo