Opis i tehničke karakteristike

Drobilice su traktorske, sa kardanskim pogonom, prečnik oblica je do 20 cm, dužina sirovine do 1,5 m. Potrebna snaga traktora 50 ili više ks.

Elektromotorne drobilice se koriste za otpad ili oblovinu većih dužina, sa automatskim dodavnjem oblica i odvođenjem mlevenog matrijala ,eletkroopremom i sistemima upravljanja dodavanjem drvne mase, sa potrebnim sitom za podešavanje granulacije sečke. Snaga motora od 22 kw do 90 kw.

Ove mašine se projektuju prema zahtevu kupaca kao i šrederske drobilice za otpad u drvnoj industriji.

drobilice proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija
drobilice proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija