• Dozatori proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija

Opis i tehničke karakteristike

Dozatori kotlova za sečku i kotlovi za sušare snage od 350-1000 kw, sa ručnim ili automatskim upravljanjem raspaljivanja, kontrole temperature na ulazu i izlazu sušare.

Mogu se korisititi gorionici na sečku za grejanje kao dogradnja kotlova na čvrsto grejanje.

Dozatori proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija