OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Poluautomatske do 150 ciklusa na sat za vreće do 25 kg ili automatske sa varenjem vreća iz monofolije sa više od 4000 ciklusa na sat.

Povezivanje sa hladjakom i punjenje automatsko vođeno signalima fotoćelija pakerica.

Mašine za pakovanje peleta proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija
Mašine za pakovanje peleta proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija