Opis i tehničke karakteristike

Uređaji za odvajanje čestica od vodene pare, za odvajanje prašine uz odvođenje u atmosferu čistog vazduha i mnoge druge namene.

Cikloni su plastificirani sa ili bez noseće knstrukcije u zavisnosti da li su montirani na podu, silosu ili iznad objekta, na krovu.

Kapacitet se proračunava na osnovu željenih parametara i namene ovih uređaja.

cikloni proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija
cikloni proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija
cikloni proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija
cikloni proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija
cikloni proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija