Opis i tehničke karakteristike

Silosi su cilindričnog ili kvadratnog poprečnog preseka zavisno od namene i kapaciteta.

Opremljeni su mešačima prema nameni i tipu kako bi se zastoji u tečenju materijala sprečili, adapterima za montažu ciklonskih odvajača, sa donje strane vezama za pužne tranportere i dozatore a po potrebi senzorima nivoa sirovine kod automatskog upravljanja procesom i staklenim prozorima za vizuelno praćenje nivoa popunjenosti materijalom.

silosi proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija
silosi proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija