OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Namena im je doziranje kotlova, sušara, mlinova, peletirki kao i u drugim oblastima građevinske industrije i poljoprivrede.
Pužni transporteri su koritastog oblika, segmentnih jednakih ili varijabilnih spirala, laserski sečeni, sa jako malo varova, rasklopivih u dva pravca, sa poklopcima lako skidivim u slučaju kvara ili zastoja.

Plastifiricirani u dve boje sa motorreduktorima snage od 0,37 do 11 kw, po zahtevu mogu biti i specijalnih namena i konstrukcija.

Pužni transporteri proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija
Pužni transporteri proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija
Pužni transporteri proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija
Pužni transporteri proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija
Pužni transporteri proizvodnja mašina za peletiranje pellet mill valjevo srbija