Tehničke karakteristike

Preduzeće Colorxpress doo proizvodi peletirke snage motora od 5,5kw do 90kw, zupčastim reduktorima za ostvarivanje željenog broja obrtaja i obrtnog momenta, ravnim matricama (flat dies) i pokretnim rolerima. Prečnici matrica od alatnog čelika saglasno tipu peleletirki
su od fi200 go fi600. Obrada se vrši na CNC upravljanim mašinama, termička obrada u vakumskim pećima.

Kućista mašina su od čeličnog liva za matrice fi300 ili veće.

Izrada peletirki je za bilo koju vrstu biomase od drveta, drvnog otpada, slame, čajeva, hrane za životinje i slično.

Prečnik gotovog peleta za drvnu masu je 6mm, za ostale od 3 do 10 mm, saglasno primeni kod grejanja prostora ili prostirki na farmama kao i hrane za životinje.

CE znak

Svi materijali su pažljivo testirani u praksi kako bismo dostigli najviši kvalitet izrade vitalnih delova peletirki.
Naše peletirke poseduju CE znak.

peletirka proizvodnja mašina colorxpress valjevo

Uz peletirke možemo ponuditi kompletne linije isto tako iz naše proizvodnje i elektroopremu sa ili bez automatskog upravljanja procesom peletiranja biomase.

proizvodnja opreme za peletiranje biomase preduzece colorxpress valjevo srbija
peletirka proizvodnja mašina colorxpress valjevo
proizvodnja opreme za peletiranje biomase preduzece colorxpress valjevo srbija
proizvodnja opreme za peletiranje biomase preduzece colorxpress valjevo srbija